Privacy-verklaring

Privacy Statement

 

Mathmos Ltd., vertegenwoordigd door Mw. Cressida Granger, Unit 4, Holton Road, Poole, Dorset BH16 6LG, Groot-Brittannië, tel. + 44 1202 620114, fax + 44 1202 622613, e-mail: mathmos@mathmos.com (hierna te noemen: “Mathmos”) is een online shop met domeinadres “mathmoseurope.eu”, voor met name lampen en verlichting. Voor de online shop en het afhandelen van bestellingen dienen bepaalde persoonlijke gegevens van de klant verzameld, verwerkt en gebruikt te worden. Mathmos hecht groot belang aan de bescherming van gegevens en de beveiliging van informatie, en houdt zich aan alle regelgeving omtrent gegevensbescherming.

 

Indien u, in verband met het gebruik van de website of het sluiten van een contract, gevraagd wordt in te stemmen met de wettelijke regelgeving omtrent gegevenbescherming (bijvoorbeeld wanneer u zich als klant registreert of zich abonneert op de nieuwsbrief) geeft u Mathmos daarmee toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor zover hieronder omschreven wanneer u het vakje doorvoor aanvinkt.

 

 

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om dit te doen, dient er een bericht van afzegging (langs schriftelijks of digitale weg) gestuurd te worden naar: Mathmos Ltd., Unit 4, Holton Road, Poole, Dorset BH16 6LG, Groot-Brittannië, fax + 44 1202 622613, email: mathmos@mathmos.com. U kunt deze Privacy Statement hier ook downloaden en opslaan.

 

 

I. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens

 

Mathmos verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens wanneer u bestellingen voor producten plaatst in de online shop, zich als klant van Mathmos registreert of zich abonneert op de Mathmos nieuwsbrief (stamgegevens en inhouddata, zie item 1 hieronder). Mathmos verzamelt en bewaart ook enige gegevens die geproduceerd worden tijdens bezoek aan haar website (gebruiksgegevens, zie item 2 hieronder).

 

1. Stamgegevens en inhouddata

 

a) In principe is voorafgaande registratie op de website bij mathmos.de niet nodig voor het slechts bezoeken of plaatsen van een bestelling. Dit betekent dat u bestellingen kunt plaatsen zonder dat u een gebruikersaccount aan te maken. Indien u zich echter registreert, maakt dit het plaatsen van een volgende bestelling veel gemakkelijker omdat u dan alleen hoeft in te loggen.

 

b) Tijdens het bestellingproces en gedurende de registratie op de website worden door Mathmos altijd de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

 

 • Voornaam en achternaam
 • Straat, huisnummer, postcode, plaats, provincie, land
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Waar van toepassing:
  Rekeningnummer, bankcode of IBAN/BIC en de naam van de bank
 • Het bestelde product, inclusief de gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de aankoopovereenkomst (bijv. productspecificatie, prijs).

 

U kunt ook vrijwillig uw faxnummer opgeven.

 

Indien u zich bij onze winkel als klant registreert, verzamelt Mathmos ook de volgende gegevens die worden opgeslagen:

 

 • Gebruikersnaam en wachtwoord

 

Indien een externe service provider nodig is voor het verwerken van bepaalde betalingsmethoden, dient mogelijk ook gegevens te verstrekken aan de desbetreffende provider, of u hebt dit mogelijk al gedaan bij het aanmaken van uw account. In al deze gevallen is bet privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienst van toepassing, waarbij een bepaling kan gelden ten aanzien van het doorgeven van bepaalde gegevens aan Mathmos in verband met het van het betalingsproces.

 

c) Mathmos gebruikt de bovengenoemde stamgegevens en inhoudsdata alleen voor het uitvoeren van de bestelling of andere dienst, en voor het uitvoeren van de overeenkomst. Mathmos gebruikt de gegevens voor de verwerking van bestellingen, het afhandelen van betalingen en voor alle andere activiteiten die vereist zijn in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Ook gebruikt Mathmos uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen omtrent geplaatste bestellingen als dat nodig is.

 

d) Alleen indien u Mathmos daar specifiek toestemming voor heeft verleend – en alleen in dat geval – zal uw e-mailadres gebruikt worden om u met regelmatige tussenpozen nieuwsbrieven te sturen met redactionele informatie zowel als het laatste nieuws omtrent Mathmos en haar producten. In dit geval zal Mathmos de volgende gegevens verzamelen en opslaan:

 

 • E-mailadres,
 • Activatie naam en activatie code,
 • Activatie datum.

 

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief echter op elk moment opzeggen door gebruik te maken van de functie die in elke nieuwsbrief geboden wordt; middels de “Messages” optie in uw gebruikersaccount of door schriftelijk contact op te nemen met Mathmos via het bovenstaande adres.

 

2. Gebruiksgegevens

 

Wanneer u de online shop op Mathmos.de bezoekt, verzamelt en bewaart Mathmos de volgende gebruiksgegevens, ook indien u zich niet registreert of geen bestelling plaatst.

 

a) Log bestanden

 

Bij de toegang tot de website van mathmos.de, wordt de volgende informatie automatisch door de web server opgeslagen:

 

 • Browser (type en versie)
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • IP-adres van het gebruikte computerapparaat
 • Datum en tijd van de toegang tot de website van Mathmos
 • Internetadres waar onze website was opgehaald (Verwijzende URL)
 • Bezochte internetpagina
 • De toegangsmodus/toegangsfunctie van de aanvragende computer
 • Input overgedragen van het vragende computerapparaat (bijv. bestandsnaam)
 • De toegangsstatus van de web server (bestand verzonden, bestand niet gevonden, commando niet uitgevoerd, etc.)


Deze informatie wordt gebruikt voor het identificeren en opsporen van ontoelaatbare toegang tot de web server alsook van strafbare feiten en voor het uitvoeren van statistische data analyses gericht op optimaliseren van de internetpresentatie van Mathmos. Hierdoor kan Mathmos bijvoorbeeld zien op welke tijden de website druk bezocht wordt, of de navigatie binnen de webshop goed werkt, welke producten de meeste klantinteresse wekken, etc.

 

Deze anonieme gegevens worden afzonderlijk van alle stamgegevens gehouden die u mogelijk heeft gegeven alsook van de inhouddata, zodat het niet terug te voeren is naar een individueel persoon. Deze gegevens worden verwijderd nadat de analyse ervan is voltooid.

 

 

b) Cookies

 

Mathmos gebruikt cookies bij bezoek aan haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk in het geheugen van uw internet browser worden geplaatst. Zij zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt en sturen bepaalde informatie naar Mathmos; cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat items tijdens een internetsessie in het winkelmandje worden bewaard, of voor het herkennen van taal zodat het winkelproces vergemakkelijkt wordt. Aan het eind van elke sessie worden deze gegevens verwijderd van de sessie: de sessie-cookie is verwijderd.

 

Indien een gebruiker naar de Mathmos online shop doorklikt vanaf een partner website (aangesloten maatschappij), dan worden de geanonimiseerde gegevens op dezelfde wijze in een cookie opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker en het enige doel ervan is het onderhouden van het partnerprogramma.

 

Indien u het gebruik van cookies wilt stoppen, heeft u de mogelijk om uw browser zo in te stellen dat nieuwe cookies niet langer worden geaccepteerd en opgeslagen. U kunt er achter komen hoe dit bij uw specifieke browser werkt door bijvoorbeeld naar de helpfunctie van de browser te gaan. Indien uw browser echter zo ingesteld is dat cookies worden afgewezen, kan Mathmos u niet garanderen dat u in staat zult zijn alle aanbiedingen op haar website zonder beperkingen te gebruiken. Vooral het uiteindelijke bestelproces kan dan mogelijk langer duren dan oorspronkelijk de bedoeling was.

 

 

c) Google Analytics
 

De Mathmos website maakt gebruik van Google Analytics, a webanalyse service beschikbaar gesteld door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Als regel hierbij geldt dat de informatie die door de cookie wordt ingewonnen, overgebracht wordt naar een van de servers van Google in the VS, waar het wordt opgeslagen. Indien de IP anonymizer echter op onze website geactiveerd is, wordt uw IP adres eerst door Google geanonimiseerd in Lidstaten van de Europese Unie (EU) of in andere landen die onderdeel zijn van de Europese Economische Ruimte (EER); alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres rechtsreeks naar een van de servers van Google in de VS gezonden en daarna daar geanonimiseerd. Ingevolge instructies van de operator van deze website, zal Google deze informatie gebruiken voor het analyseren van uw gebruik van de website, voor het opstellen van rapporten over onze website en voor het verlenen van verdere diensten aan de website operator in verband met de website en het internetgebruik. Het IP adres dat door uw browser in verband met Google Analytics wordt doorgegeven, zal niet gekoppeld worden aan enige andere gegevens die Google in haar bezit heeft. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen overeenkomstig aan te passen; let u er hierbij echter op dat u in dat geval echter niet alle functies op deze website ten volle kunt benutten. Ook kunt u voorkomen dat de gegevens omtrent uw gebruik van de website die door de cookie worden gegenereerd (inclusief uw IP-adres) naar Google gestuurd en daar verwerkt worden door de browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).


Mathmos laat gebruikers weten dat Google Analytics op haar website al gebruikt maakt van de add-on “gat._anonymizeIp();” om er daarmee voor te zorgen dat IP-adressen alleen in geanonimiseerde vorm worden opgeslagen (het zogenoemde “IP-masking”).

 

Mathmos gebruikt Google Analytics ook om gegevens van AdWords en DoubleClick cookies te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wilt, kunt u dit deactiveren inde advertentie voorkeur manager (http://www.google.com/settings/ ads/onweb/?hl=de).

 

d) Google+
 

Op haar website maakt Mathmos gebruik van  “+1” plug-ins van Google+, een sociaal netwerk geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Als u op een website met een “+1” button suft, maakt uw browser direct contact met de Google servers. De content die vereist is voor het integreren van de plug-in wordt direct door Google naar uw browser overgebracht. Deze directe link stelt Google in staat om verschillende gegevens te verzamelen. Mathmos heeft geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Google wordt verzameld en ook niet op hoe Google deze gebruikt. Volgens Google, worden er geen persoonlijke gegevens verzameld tenzij u op de “+1” button klikt. Om met behulp van de button een opmerking te plaatsen, dient u ingelogd te zijn in Google+. Informatie zoals uw IP-adres, het adres van de bezochte website en de daarbij behorende datum en tijd worden dan door Google opgeslagen en gelinkt aan uw lidmaatschapsaccount. Meer informatie omtrent verzameling en gebruik van gegevens door Google kan verkregen worden via het privacybeleid van Google voor wat betreft de “+1” button via http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

 

e) Facebook
 

Op haar website, gebruikt Mathmos plug-ins van facebook.com, een sociaal netwerk geleverd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Als u op een website surft waar een Facebook button op staat, wordt er een directe verbinding gemaakt met de servers van Facebook, en met de overdracht naar uw browser wordt de plug-in getoond op de website. Informatie omtrent welke pagina’s van de Mathmos website door u zijn bezocht, wordt dan naar de Facebook server gezonden. Als u een Facbook gebruiker bent die tegelijkertijd ingelogd is op Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke profiel. Als u de functies van de plug-in gebruikt (bijvoorbeeld door op de “Like” button te klikken of een reactie toe te voegen), wordt deze informatie overeenkomstig aan uw Facebook profiel gekoppeld; U kunt dit alleen voorkomen door uit te loggen alvorens u de plug-in gebruikt. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en uw rechten in verband daarmee, en over mogelijkheden voor bescherming van persoonlijke gegevens staan in de privacy policy van Facebook (https://www.facebook.com/policy.php).

 

 

f) Twitter

 

Op haar website gebruikt Mathmos ook plug-ins van Twitter, a micro blogging service van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (“tweet” buttons). Als u op het internet onze pagina’s bezoekt die een “tweet” button hebben, dan maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de server van Twitter. Twitter krijgt dan de informatie dat u de website heeft bezocht met uw IP-adres, en het kan deze informatie in verband brengen met Twitter account. Als u ingelogd bent op uw Twitter account en op de “tweet” button op onze website klikt, kunt u ook onze content aan uw Twitter profiel linken. Dit betekent dat het bezoek aan onze website door Twitter aan uw gebruikersaccount kan worden toegewezen. Mathmos heeft geen invloed op de overdracht van de gegevens of op de wijze waarop Twitter deze verwerkt. Meer informatie kunt u vinden in de privacy statement van Twitter via http://twitter.com/privacy. Indien u wilt voorkomen dat uw bezoek aan de website van Mathmos door Twitter wordt gelinkt aan uw Twitter account, logt u dan uit met uw Twitter account voordat u ons platform bezoekt.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling, opslag en het gebruik van uw gegevens volgens Item 2. Onderdeel b) – f) hierboven.

 

II. Overdracht van stamgegevens en inhouddata aan derde partijen

 

1. In verband met de door u gemaakte overeenkomsten, zal Mathmos uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomsten. Hieronder valt bijvoorbeeld dienstverlening ten behoeve van de afhandeling van de betaling en verzending van goederen. Deze dienstverleners zijn op hun beurt door Mathmos verplicht gesteld zich te houden aan de wettelijk vastgelegde bescherming van gegevens.

 

2. Hierbuiten stuurt Mathmos alleen stamgegevens en inhouddata aan derde partijen indien

 

 • Dit noodzakelijk is en voor zover als nodig voor bestaande contracten die Mathmos dient uit te voeren of voor het instellen van een rechtmatige vordering door Mathmos,
 • Indien en voor zover Mathmos wettelijk of ingevolge een gerechtelijk bevel verplicht is dit te doen, en
 • Als reactie na een verzoek door overheidsinstanties, met name juridische en toezichthoudende instanties, indien nodig en voor zover dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de wet wordt overtreden, de openbare orde in het gedrang komt en ter vervolging van overtredingen.

 

 

III. Hyperlinks

 

De website van Mathmos website bevat mogelijk hyperlinks naar webpagina’s van andere dienstverleners op het internet. Nadat een dergelijke link geactiveerd is, heeft Mathmos niet langer enige invloed over de verwerking van persoonlijke gegevens die mogelijk doorgegeven worden aan de desbetreffende derde partij wanneer de button wordt aangeklikt (zoals bijvoorbeeld het IP-adres, of the URL waar de hyperlink geïnstalleerd is). Mathmos neemt geen verantwoordelijkheid voor de verwekring van dergelijke persoonlijke gegevens door derde partijen.

 

 

IV. Informatie, correcties, wissen, blokkeren

 

Indien u dit schriftelijk of langs elektronische weg (bijv. per e-mail) vraagt, zal Mathmos u informeren omtrent welke persoonlijke informatie zij van u heeft opgeslagen. U kunt ook te allen tijde uw persoonlijke gegevens door Mathmos laten corrigeren, blokkeren of wissen. Neemt u contact op via het bovenstaande adres indien u een dergelijk verzoek heeft. De enige gegevens die niet gewist worden zijn die gegevens die Mathmos nog nodig heeft voor het afhandelen van lopende contracten of voor het indienen van haar wettelijke toegestane claims en de gegevens waarvan Mathmos wettelijk verplicht is deze te bewaren; deze gegevens zullen echter geblokkeerd worden.

 

Met inachtneming van de bovenstaande beperkingen, zal Mathmos de door u gegeven persoonlijke gegevens wissen op voorwaarde dat uw gebruikersaccount in de online shop verwijderd wordt.

 

 

V. Veiligheid van gegevens

 

Mathmos neemt technische en organisatorische maatregelingen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van haar klanten beschermd zijn tegen verlies, manipulatie of niet geautoriseerde toegang van derde partijen. In alle gevallen hebben alleen de bij Mathmos werkende en daartoe geautoriseerde personen toegang tot uw gegevens, en zelfs dan alleen voor zover dit vereist is voor de bovenvermelde doeleinden. Tijdens het bestellingproces worden de gegevens in versleutelde vorm verzameld.

 

 

VI. Aanpassingen van de Privacy Statement

 

Mathmos behoudt het recht voor deze Policy Statement aan te passen. In geval van aanpassingen zal Mathmos u hierover tijdig informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

 

 

VII. Controleur

De controleur betreffende persoonlijke gegevens is Mathmos Ltd., vertegenwoordigd door Mw. Cressida Granger, Unit 4, Holton Road, Poole, Dorset BH16 6LG, Groot-Brittannië.

 

 

Herzien: augustus 2014

 

Home :: Privacy-verklaring
 
 
Terug naar boven